Qingdao Citizen Fitness Center / Architecture & Engineers of Southeast University

Architecture & Engineers Of Southeast University

Curated by 韩爽 – HAN ShuangGYMNASIUM, STADIUMS • QINGDAO, CHINAArchitects : Architecture & Engineers of Southeast UniversityArea : 214000 m²Year : 2018Photographs : Bowen HouManufacturers : 中建钢构江苏有限公司, 南京钢铁集团有限公司, 绿茵天地体育产业股份有限公司Lead Architects : Qinghui Gao, Xiaomei Wan, Bin Liu, Wei Yuan, Junyao ShiDesign Team : Xiaopeng Zhao, Di Ai, Huiyue Cui, Fengfeng Xue, Baotong Li, Wenzhu Wu, … Read more